Monthly Archives: August 2013

Фейсбууктагы “акылдууларга”

(Эсенгул Ибраевтин “Жөн эле” деген ырын фейсбууктагы “акылдууларга” ылайыкташтырдым.) Чалкалап, компүтерин алдына койуп алып Интернет билгенине маашырланып “ЖӨН ЭЛЕ” кыйынсынып отурган бар Фейсбууктан ар кимге акыл айтып Ойду-тоону, ойлонбостон жазгандар бар, Бээ десе, төө деп пикир калтырган бар, Фейсбууктан ар … Continue reading

Posted in Ырлар | Leave a comment

Жөн эле

Уйку уктап, ныксырап тоюп алып, Бир жоолукка тебетей болуп алып, “ЖӨН ЭЛЕ” бутун чоюп жаткандар бар Тыңшагычты кулакка коюп алып. Бөксөрүп, калыбынан төгүлгөн бар, Төгүлүп, бирок кайра көбүргөн бар. Келгенсип, кетерин да капарга албай, “ЖӨН ЭЛЕ” жашап жаткан өмүрлөр бар. … Continue reading

Posted in Жактырган ырларым | Leave a comment